top of page
Kees Postma - 17.jpg

Ik heb veel plezier in het schrijven van boeken. Tegelijkertijd is het voor mij een manier om te kunnen doen waar ik mij toe geroepen voel. Het toerusten van gelovigen, met een lach en een traan. Maar het mes snijdt aan meerdere kanten. Door het kopen van een boek maak je mijn kerkplantingswerk voor European Christian Mission mogelijk. Voor dit werk ontvang ik namelijk geen salaris, maar leef ik van giften.

Ik geloof met mijn hele hart dat de kerk Gods plan A is om mensen tot zichzelf te trekken, toe te rusten en er weer op uit te sturen. Daarom help ik, namens ECM, kerken en teams om in Nederland en België nieuwe kerken te stichten. Mijn taak bestaat uit onderstaande pijlers:

I: Het identificeren van gebieden met een lage kerkdichtheid in NL/België

II: Werven en toerusten van nieuwe kerkplanters in NL/België

III: Bewustwording creeëren onder Christenen: Nederland en België zijn zendingsgebied

IIII: Samenwerking initiëren tussen organisaties, kerkverbanden en Bijbelscholen om dit werk mogelijk te maken.

bottom of page